Täydentyvä psykoterapiaryhmä

Täydentyvässä ryhmässä kukin osallistuja viipyy tarvitsemansa ajan. Suositeltava vähimmäisaika on kuitenkin kaksi vuotta. Ryhmät kokoontuvat viikoittain 90 minuuttia kerrallaan.

Ryhmäpsykoanalyyttinen terapia soveltuu useiden psyykkisten vaikeuksien hoitoon, kuten ahdistus, masennus, itsetunto-ongelmat, työuupumus, psykosomaattinen oireilu, sosiaalinen arkuus ja jännittäminen sekä ongelmat ihmissuhteissa tai työpaikan ristiriidat. Ryhmäpsykoanalyysi sopii myös henkilölle, joka on kiinnostunut tutkimaan vuorovaikutustaan ja tapaansa olla ryhmässä.

Ryhmäpsykoterapia on edullinen vaihtoehto yksilöpsykoterapialle ja soveltuu myös jatkoksi yksilöpsykoterapialle.

Ryhmähoidon tuloksellisuus perustuu vuorovaikutukseen, jossa yhteinen jakaminen, palaute ja oivaltaminen tukevat itseymmärryksen kasvamista sekä henkilökohtaisten vaikeuksien ja ihmissuhteisiin liittyvien ristiriitojen lieventymistä.

Ryhmään hakeutuvalta edellytetään halukkuutta keskustella itsestään, elämästään ja ihmissuhteistaan luottamuksellisessa ilmapiirissä sekä kuunnella toisia ja tarkastella omaa vuorovaikutustapaansa. Ryhmän jäseniltä edellytetään myös motivaatiota ja sitoutumista koko hoidon ajaksi. Terapeuttia ja ryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus ryhmän jäsenten henkilöllisyyteen ja heidän kertomiinsa asioihin liittyen.


Ryhmään valinta tapahtuu haastattelujen perusteella. Haastattelun hinta on 50 euroa/45 min.

Ryhmään hakeutuvilla on mahdollisuus hakea Kelan tukea kustannuksiin kolmen vuoden ajaksi. Lisätietoa www.kela.fi

Varaa aika haastatteluun puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella Ota yhteyttä .

Lisätietoa ryhmäpsykoterapiasta ja ryhmäpsykoanalyysistä: www.suomenryhmapsykoterapia.fi


Kehollis-analyyttinen intensiiviryhmä

Ryhmä on suunnattu erityisesti ammattihenkilöille jotka työssään tarvitsevat vuorovaikutustaitoja ja luovuutta, esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset ( psykoterapeutit, kätilöt, fysioterapeutit jne.), valmennus- , opetus- ja esimies tehtävissä toimivat sekä luovilla-aloilla työskentelevät.

Ryhmän ohjaajana toimii Sanna Kaisla-Jokinen ja mahdollisesti assistentti.

Tiedustelut sähköpostitse kaisla.jokinen@gmail.com tai yhteydenottolomakkeella.