Psykoterapeutin työni pohjautuu psykodynaamiseen teoriaan sekä vankkaan tietoon ja kokemukseen mielen ja ruumiin yhteneväisyydestä. Kiinnitän huomiota yksilön vaikeuteen ja samalla kaipaukseen kuulua ja olla osallinen ympäristönsä ja yhteisöjensä kanssa, ja toisaalta haasteeseen ryhmän paineessa säilyttää yksilöllisyys ja oma ajattelu.


Mielemme heijastaa ruumiin tilaa ja päinvastoin. Yksilö heijastaa yhteisöjensä ja ympäristönsä tilaa ja päinvastoin. Näiden välillä on hengittävä vuoropuhelu tai mykkä, tukahduttava hiljaisuus.

Kannamme myös hiljaisena, tiedostamattomana, sukupolvien vaiettua tietoa ja taakkaa. Tämä taakka jolla ei ole ollut mahdollisuutta muodostua sanoiksi yrittää löytää ilmaisua, myös oirein, niin ruumiissa kuin mielesssä.

Sanna Kaisla-Jokinen

Psykoterapeutti (Bodyoriented Psychotherapy, YET, ylempi erityistaso)
Ryhmäpsykoanalyytikko, ryhmäpsykoterapiankouluttaja ( VET, vaativa erityistaso)
EMDR-psykoterapeutti, työnohjaaja, fysioterapeutti (psykofyysinen fysioterapia)


yli 30 vuoden kokemus kliinisestä työstä, yksityisvastaanotto Helsingissä vuodesta 1996


Ruumiin ja mielen yhteneväisyyteen perustuvien terapiamuotojen uranuurtajia Suomessa.


Kela-pätevyys nuorille ja aikuisille suunnatussa yksilö- ja ryhmäpsykoterapiassa.

(Julkiterhikki rekisteröintinumero: 60000478440)